• งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด 3เฟส ขนาด 77KW
  งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด 3เฟส ขนาด 77KW ถ.กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ
 • งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด 3 เฟส ขนาด 40KW
  งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด 3 เฟส ขนาด 40KW โรงเรียนการัญศึกษา นนทบุรี
 • งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด 3เฟส ขนาด 25KW
  งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด 3เฟส ขนาด 25KW บางสีทอง
 • งานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระบบ 3 Phase Hybrid 10KW
  งานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระบบ 3 Phase Hybrid 10KW เขาใหญ่
 • งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด 3เฟส ขนาด 40KW
  งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด 3เฟส ขนาด 40KW ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

หลักการทำงานของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

 • 2,831
  • แชร์
  • Share to Facebook
  • Share to LINE
หลักการทำงานของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์หรือ PhotoVoltaic (PV) Cell จะมีคุณสมบัติพื้นฐาน 3 อย่างดังนี้
 

 • การดูดซึมของแสงเพื่อสร้างคู่อิเล็กตรอน-โฮล หรือ เอ็กซิตอน อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • การแยกต่างหากของตัวขนส่งประจุที่ต่างชนิดกัน
 • การสกัดการแยกออกจากกันของตัวขนส่งเหล่านั้นออกไปยังวงจรภายนอก


ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ ชุดถูกประกอบเข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซลล์) เพื่อในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดด หลายๆ เซลล์รวมเข้ามาเป็นกลุ่มๆ ทุกกลุ่มวางตัวเป็นหนึ่งแผง เรียกว่าแผงโซล่าเซลล์หนึ่งแผงหรือหนึ่ง "โมดูลของเซลล์แสงอาทิตย์" ซึ่งจะแตกต่างจาก "โมดูล ความร้อนแสงอาทิตย์" หรือ "แผงน้ำร้อนแสงอาทิตย์"

 

แผงโซล่าเซลล์ หลังการติดตั้งบนหลังคา


พลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งถูกเรียกขานว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวอย่างของการนำพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้ กลุ่มของแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ แผงที่เชื่อมต่อกันเรียกว่า "อาเรย์" หรือ เรียกว่าการต่อแบบ อนุกรม ซึงจะทำให้ค่า โวลล์นั้นเพิ่มขึ้น แต่ค่ากระแสเท่าเดิม โดยตัววงจรแผงเข้ากับตัวแปลงไฟ หรือที่เราเรียกว่า ตัว Inverter ซึงทำหน้าที่ แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ และทำการ synchronize กับระบบไฟของการไฟฟ้าที่เรียกว่า กริด(Grid) โดยจะไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า เนื่องจาก ตัว Inverter ที่เราเลือกใช้นั้นได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคแล้ว

สนใจติดตั้ง: ระบบโซล่าโซลล์ คุณภาพดีที่สุด

บทความอื่นๆ

 • กิจจารักษ์ โซลาร์ เอนเนอร์จี KITJARAK SOLAR ENERGY CO., LTD.
 • 62/1 หมู่ 3 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125557026907
 • (089) 832-2114 PassakornKit
 • 2022 กิจจารักษ์ โซลาร์ เอนเนอร์จี. All rights Reserved.
 • Kitjarak Solar Energy's Facebook
บริการรับทำเว็บไซต์ - อาร์เอ็ม ออนไลน์ เซอร์วิสเซส