• งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด 3เฟส ขนาด 77KW
  งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด 3เฟส ขนาด 77KW ถ.กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ
 • งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด 3 เฟส
  งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด 3 เฟส ปากช่อง
 • งานติดตั้ง Solar On Grid บ้านพักอาศัย
  งานติดตั้ง Solar On Grid บ้านพักอาศัย บางใหญ่
 • งานติดตั้งโซลาร์เซลล์ Ongrid + Hybrid 3 เฟส
  งานติดตั้งโซลาร์เซลล์ Ongrid + Hybrid 3 เฟส พัฒนาการ
 • งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด 3เฟส ขนาด 5KW
  งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด 3เฟส ขนาด 5KW หมู่บ้านลัดดาวัล รังสิต

เลือกใช้ระบบโซล่าร์เซลล์ขนาดเท่าไหร่จึงเหมาะสม

 • 4,533
  • แชร์
  • Share to Facebook
  • Share to LINE
เลือกใช้ระบบโซล่าร์เซลล์ขนาดเท่าไหร่จึงเหมาะสม

ในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตเพื่อขายไฟฟ้าและประหยัดไฟฟ้า โดยทั่วไปมีอยู่ 3 ขนาด คือ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดใหญ่ ดังนี้

 

 1. บ้านพักอาศัย ควรติดตั้งไม่เกิน 10 KW
 2. อาคารพาณิชย์หรือโรงงานขนาดเล็ก ควรติดตั้งมากกว่า 10 KW แต่ไม่เกิน 250 KW
 3. โรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ควรติดตั้งได้มากกว่า 250 KW แต่ไม่เกิน 1,000 KW

 

ระบบโซล่าเซลล์

 

ในการผลิตไฟฟ้ามาใช้เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้านั้น ให้ดูที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน (ดูที่จำนวนหน่วยที่ใช้) ซึ่งไม่ควรผลิตได้มากกว่าที่ใช้ ทั้งนี้เพราะหากไฟฟ้าที่ผลิตได้มากกว่าที่เราใช้ในตอนกลางวัน จะทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตไหลเข้าระบบไฟฟ้า ถ้าเราติดมากไปแล้วไม่ได้ใช้ก็จะไหลออกไปฟรีๆ หรือจะเข้าโครงการขายโซลาร์ประชานชนที่รับซื้อหนว่ยที่เกินก็ยัง ได้ แค่หน่วยละ 1.68 บาทยังน้อยกว่าราคาที่เราซื้อกับการไฟฟ้า ดังนั้น ควรติดให้ประหยัดไฟฟ้าลงประมาณ 50% - 80% ก็เพียงพอแล้ว 

 

ส่วนที่เราได้ติดตั้งไปแล้วแต่ใช้ไฟฟ้าน้อยลง ในตอนกลางวัน ในขณะนี้แบตเตอร์รี่เริ่มมีราคาต่ำลงมาก ตัวระบบโซลาร์เซลล์นั้นสามารถที่จะเพิ่มตัวเก็บไฟลงในแบตลิเที่ยมได้ด้วย

สนใจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ : ระบบโซล่าเซลล์ คุณภาพดีที่สุด

บทความอื่นๆ

 • กิจจารักษ์ โซลาร์ เอนเนอร์จี KITJARAK SOLAR ENERGY CO., LTD.
 • 62/1 หมู่ 3 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125557026907
 • (089) 832-2114 PassakornKit
 • 2022 กิจจารักษ์ โซลาร์ เอนเนอร์จี. All rights Reserved.
 • Kitjarak Solar Energy's Facebook
บริการรับทำเว็บไซต์ - อาร์เอ็ม ออนไลน์ เซอร์วิสเซส